Asociația Lira Projects

Asociația Lira Projects este o organizație profesională tânără, non-guvernamentală, înființată în anul 2016. Scopul asociației constă în sprijinirea dezvoltării comunitare prin activități de consultanță, formare, elaborare de programe educaționale pentru adulți și copii de toate vârstele, coaching și mentoring în domenii relevante atingerii obiectivelor asociației.

Obiectivele asociației urmăresc rezolvarea problemelor de interes comunitar și de dezvoltare a resurselor umane (copii, tineri, adulți), prin elaborarea, organizarea, punerea în aplicare și finanțarea de programe specifice, consultanță, formare, elaborare de programe educaționale, coaching și mentoring pentru structuri asociative, persoane fizice, persoane juridice de drept public și privat, sectorul de afaceri, instituții de învațământ (ciclul primar, gimnazial, liceeal, universitar și postuniversitar, masterat, doctorat).

Podul lui Sfredeluș – povești de jucat și jocuri de povestit este primul proiect dezvoltat sub umbrela Asociației Lira Projects. În legătură cu acest proiect, asociația își propune:

  • Promovarea și implementarea unor instrumente specifice, moderne și adaptate dezvoltării activităților educaționale și de pregătire a copiilor și a tineretului, pornind de la cele mai tinere vârste cu educația în familie;

  • Organizarea și susținerea de activități culturale, artistice, sportive etc;

  • Elaborarea, promovarea, sprijinirea și dezvoltarea de programe de protecție a persoanelor care aparțin unor grupuri vulnerabile sau categorii defavorizate prin includerea acestora în programele dezvoltate de asociație (mame singure, copii cu nevoi educaționale speciale);

  • Susținerea de inițiative pentru implicarea grupurilor de tineri, a grupurilor comunitare (grupuri locale de părinți, de babywearing, de sprijinire a alăptării prelungite etc), precum și a administrației locale și centrale, instituții de învațământ, inclusiv biblioteci, în acțiuni de dezvoltare comunitară durabilă, protecția sănătății, protecția mediului și protecția socială în țară și străinătate.